Home > Job, praktik eller studerende i Mikisoq

Vi modtager meget gerne pædagog- eller PAU studerende samt praktikanter og har plads til to ad gangen, en i børnehaven og en i vores vuggestue.

Hvis du er interesseret så send os endelig en e-mail på info@mikisoq.dk

Om at arbejde i Mikisoq
I Mikisoq har du en høj grad af indflydelse på hvordan hverdagen planlægges og udføres.
Hverdagen har en vis struktur, men herunder har den enkelte ansatte sammen med sine kolleger en stor grad af frihed.

Vi forventer derfor at du også påtager dig ansvar i fht dette og er engageret og tager initiativ til at tingene sker.

Vi er ude med børnene hver dag (i stort set alt slags vejr) og lægger vægt på både at lave aktiviteter med børnene, men også at give plads til leg.

Vi har et godt samspil mellem børn, forældre og personale og Mikisoq har generelt en god og åben stemning.

Vi har en stabil personalegruppe, hvilket vi gerne vil fastholde – så vi forventer at du møder til tiden, laver de aftalte opgaver, overholder fælles aftaler og gør en indsats for at vores samarbejde fungerer godt.

Vi prøver hele tiden at blive bedre og dette forventes du at ville deltage i. Dette sker bl.a. gennem stuemøder, personalemøder, kurser, samtaler og daglig dialog.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt for os alle at det er rart at komme i Mikisoq og at vi udviser interesse for hinanden er positive og brænder for det pædagogiske arbejde.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.