Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_VERSION - assumed 'QUOTE_ROTATOR_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 27

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_DATABASE_VERSION - assumed 'QUOTE_ROTATOR_DATABASE_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 29

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_DATABASE_TABLE - assumed 'QUOTE_ROTATOR_DATABASE_TABLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 32

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_I18N - assumed 'QUOTE_ROTATOR_I18N' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 36

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_PATH - assumed 'QUOTE_ROTATOR_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 44

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_CLASS_PATH - assumed 'QUOTE_ROTATOR_CLASS_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 46

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_IMAGE_URL - assumed 'QUOTE_ROTATOR_IMAGE_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 58

Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_JS_URL - assumed 'QUOTE_ROTATOR_JS_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 60

Warning: Use of undefined constant NAUGHTY_MESSAGE - assumed 'NAUGHTY_MESSAGE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/quote-rotator.php on line 64
Velkomstfolder – Meeqqerivik Mikisoq
Warning: Use of undefined constant QUOTE_ROTATOR_CSS_URL - assumed 'QUOTE_ROTATOR_CSS_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mikisoq.dk/public_html/wp-content/plugins/quote-rotator/classes/class-quote-rotator-plugin.php on line 62
Home > Velkomstfolder

Personale

Leder: Anita Devantier Iversen
Souschef : Irene Hansen

Herudover 4 pædagoger og to medhjælpere, samt et skiftende antal tilkaldevikarer.

I stuen er vores vuggestue med 13 børn i alderen 0-3 år, og på 1. Sal er vores børnehave med 22 børn i alderen 3-6 år.

Åbningstider
Mandag-fredag 7.30-17.00

Lukkedage:

  • 6. Januar ( Hellig tre konger ) lukker vi kl 12.00
  • 1. Maj lukker vi kl 12.00
  • 21. juni ( Grønlands nationaldag ) har vi helt lukket
  • I julen er der lukket 24., 25. og 26/12 samt 31/12 og 1/1

Telefon

Børnehaven 534388, Vuggestuen og kontoret 534389

Pris og betaling

Vuggestuen 3600,- kr. pr. måned,  Børnehaven 3100,- kr. pr. måned.

Ved indmeldelse betales et depositum på 3000,-kr. pr. barn. Dette beløb tilbagebetales ved barnets udmeldelse, såfremt forældrene ikke er i restance.

Betalingen sker til Grønlandsbanken konto 6471-7692959

Det er vigtigt at I kendetegner betalingen med barnets navn, da vi ellers ikke kan se hvor betalingen kommer fra.

Den månedlige forældrebetaling skal være indbetalt senest den 8. I måneden. I tilfælde af restance har bestyrelsen ret til at opsige pladsen 8 dage efter en skriftlig rykker.

Udmeldelse 

Udmeldelse af et barn skal ske en måned før, og altid pr. den 1. eller 15. i en måned.

Sygdom

Vi beder jer holde barnet hjemme hvis det er sygt. Bliver jeres barn dårlig i løbet af dagen kontakter vi jer, både for barnets egen skyld, men også af hensyn til de andre børn.

Vi har en i Mikisoq en sygdoms folder, som er lavet af sundhedsstyrelsen og som vi sammen kan kigge i ved tvivlstilfælde.

Er børnene i penicilin behandling, så giver vi det i Mikisoq hvis vi får udførlig vejledning. Det samme gælder madicin til forskellige allergier.

Gruppeopdeling

Vi har valgt at arbejde med aldersopdelte grupper, både i børnehaven og i vuggestuen.

Vuggestuen :

Børnene er indelt i to grupper. En gruppe bestående af de fire/fem ældste børn, og så en gruppe med de syv/otte mindste. Om formiddagen arbejder vi i grupperne til morgensamling og formiddagens aktivitet samt vi spiser frokost i grupperne. Om efter middagen er vi alle sammen på stuen.

Børnehaven :

Børnene er indelt i tre aldresopdelte grupper, med 7-10 børn i hver gruppe. Hver gruppe har en fast voksen tilknyttet. Om formiddagen arbejder vi i grupperne, dvs. til morgensamling, og vi spiser frokost i grupperne. Når vi går til svømning, på ture og til fødselsdag hjemme, foregår det ligeledes i grupperne.

Hvorfor :

Vi oplever en helt anden arbejdsglæde ved at arbejde på denne måde, det er nemmere at få set og hørt alle børn i løbet af en dag, når man ikke skal rette sit fokus på henholdsvis 13 og 22 børn. Børnene trives også med denne opdeling, og alle børn får bedre mulighed for at komme til orde i feks. morgensamlingerne.

Forældresamarbejde

Hvert forår tilbydes næsten alle forældre en samtale. Nogle har haft en samtale på andre tider af året feks. en tre måneders samtale efter barnet er startet, eller en skoleparathedssamtale eller en farvelsamtale hvis barnet flytter fra Mikisoq.

I kan til enhver tid ønske en samtale omkring jeres barns trivsel i Mikisoq og hjemme.

Derudover opfordrer vi til en åben og ærlig dialog mellem os ansatte og jer forældre for at undgå tvivlsspørgsmål og misforståelser.

Alle generelle informationer i huset vil foregå via mails og månedlige nyhedsbreve.

Kostpolitik :

Vi er alle interesserede i, at børnene har en god dag når de er i Mikisoq. En vigtig del af dette er, at kosten er i orden, så børnene er mætte i længere tid og har et stabilt blodsukker – det giver børn med mere overskud og dermed en bedre dag for alle.

Tænk på det sunde

så børnene ikke bliver kuglerunde

Hvis sunde ting i madpakken venter

bliver det et dejligt barn du henter

For meget stads med sukker

og forstanden slukker

Fødselsdage :

Fødselsdage er en særlig dag for barnet, og vi sætter flag ud og opslag ved indgangsdørene. Vi fejrer gerne fødselsdagen i Mikisoq, og I må gerne medbringe frokost eller eftermiddagsmad til uddeling. I børnehaven må der gerne medbringes kage eller is, men i vuggestuen ser vi gerne at der ikke serveres kage eller is.

Slik må ikke medbringes til uddeling i hverken vuggestuen eller børnehaven.

Forslag til eftermiddagsmad : boller, pizzasnegle, pølsehorn, frugtspyd, abemad.

Vi kommer meget gerne hjempå besøg til fødselsdag. Vi går til fødselsdag i de små grupper, så fødselsdagen bliver så hyggelig som mulig for fødselsdagsbarnet. Når vi er hjemme til fødselsdag, så ser vi også gerne at kostpolitikken overholdes.

Legetøj

I børnehaven er der legetøjsdag om torsdagen. Vi henstiller til at der ikke medbringes larmende batteri legetøj. Den sidste onsdage i måneden er gameday, her må medbringes nintendo, iPads o.lign

I vuggestuen har vi ikke legetøjsdage, barnet må gerne have noget med hjemmefra. Hvis det skaber konflikter for barnet så snakker vi med de enkelte forældre om dette.

Årshjul

Vi arbejder overordnet ud fra et årshjul, som vi har inddelt i fire perioder :

  • Sep, okt. og nov. : Sociale kompetencer og udeliv
  • Dec, jan og feb. : Krop og bevægelse
  • Marts, april og maj : Sprog og kultur
  • Juni, juli og august : Grønland og udeliv

Virksomhedsplan

I vores virksohedsplan, er udover alt det praktiske, også beskrevet de værdier som vi arbejder ud fra. En virksomhedsplan gælder for et år af gangen, og det er vores dokumentation for at vi udfører et tilfredsstillende arbejde, overfor kommunens retningslinier, for pædagogisk pasningstilbud.

Virksomhedsplanen kan udleveres til jer enten i papirform eller elektronisk.

Traditioner

Vi prioritere alle danske og grønlandske traditioner såsom jul, påske, børnenes dag, halloween, fastelavn og nationaldagen. Vi pynter op, fester og holder kaffemik med børn og forældre.

Fra vuggestue til børnehave :

Når man har plads i vuggestuen, får man automatisk plads i børnehaven. Vi rykker ikke børn op i børnehaven udelukkende på baggrund af deres alder, vi kigger i høj grad på deres udvikling og modenhed. Derudover skal børnene være renlige når de starter i børnehave.

Hverdagen i Mikisoq

Aflevering af barnet :

Det er vigtigt at det enkelte barn bliver godt modtaget hver morgen. Barnet sig føle sig velkommen og værdsat. Derudover er det vigtigt at I, forældre, får sagt ordentligt farvel til jeres barn, sådan at barnet ved at I er gået. Barnet skal ikke være afleveret inden en bestemt tid, men hvis I kommer efter kl 9.00, vil vi meget gerne at I ringer og informerer os, da vi kan være ude af huset. Hvis barnet holder fri eller er syg, vil vi også gerne vide det inden kl 9.00

Formiddagen :

Både i vuggestuen og børnehaven tilbydes der fra 7.30-9.00 stille aktiviteter, der ikke kræver så meget voksen styring, da det er i dette tidsrum at personale og børn møder i Mikisoq.

I vuggestuen holdes der samling kl. 9, hvor børnene får et stykke knækbrød og vand. Til samling synges og læses der. Efter samling er der forskellige aktiviteter frem til kl 11.00 : maling, fri leg, rytmik, på tur, legepladsen, bage, projekter, dans m.m.

I børnehaven holdes der oftest først samling inden frokost. Formiddagen i børnehaven bruges til forskellige aktiviteter : legeplads, spil, tegning, maling, på tur, svømning, gymnastik, fri leg, fælles lege og sanglege, projekter m.m.

Vi spiser alle frokost kl 11.00. Børnene har madpakker med hjemmefra. Inden frokost vasker alle børn hænder og sætter sig til bordet. På nær hos de mindste i vuggestuen, så venter alle med at begynde, til alle har sat sig, og der er sagt vær så god. Der tilbydes vand og mælk til maden.

Middagsstunden :

I vuggestuen bliver de fire mindste lagt ud at sove i barnevogn, i takt med at de er færdige med at spise. Resten af børnene i vuggestuen hjælper selv med til at tage deres tøj af og gå på toilettet. De sover samlet indenfor på egen madrasser og dyne i et udluftet rum. Børnene bliver puttet derinde samtidig sammen med en voksen.

I børnehaven hjælper børnene med at rydde op efter maden, og hereftergøres der klar til hviletid. I hviletiden i børnehaven ligger børnene på tæpper på gulvet og lytter til lydbånd i en halv times tid. Efter hviletiden går børnene ud på legepladsen.

Det er også i middagsstunden at personalet holder sin pause.

Eftermiddagen :

Kl 14 serveres der eftermiddagsmad, som er noget børnene får i Mikisoq. Det er somregel brød og frugt samt vand at drikke.

Efter eftermiddagsmaden er der som regel fri leg resten af dagen enten ude eller inde, men vi arrangere os som regel sådan at vi ikke alle laver det samme, så det bliver en rolig eftermiddag.

Afhentning af barnet :

På tavlerne ved indgangene skriver vi hvad vi har lavet i løbet af dagen, Generelle besker til det enkelte barn findes på barnets egen tavle. Vi forsøger så vidt muligt at få snakket med jer hvis der er noget vi lige skal vende, men da de fleste børn går hjem mellem 16 og 16.30, så er der meget uro/mylder i dette tidsrum.

Det er vigtigt at I siger farvel til en voksen inden I forlader Mikisoq, ellers kan vi stå i en ubehagelig situtation hvor vi ikke har set et barn er blevet hentet. Det er også meget vigtigt at vi får besked, hvis det er andre end jer der henter børnene.

Med denne folder ønsker vi jer velkommen i Mikisoq, og ser frem til et godt samarbejde omkring jeres barn.

Velkomst folder revideret juni 2018